Welkom

Onze scholengemeenschap groepeert 5 secundaire scholen van het katholiek onderwijs voor jongens en meisjes uit de regio van Ieper. Naast deze scholen is er ook een internaat en een rijschool verbonden aan onze scholengemeenschap.

Het is een project van het katholiek onderwijs waarbij we, door gezamenlijk engagement en gedeelde zorg voor het geheel, kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen aanbieden.

Elke school draagt, steunend op haar specifieke schoolcultuur, zorg voor de gewenste opleiding en vorming van de leerlingen.

Wij bieden een brede waaier aan studiemogelijkheden aan in 4 onderwijsvormen: algemeen, technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs.

Door het totaalaanbod van onderwijs kan elk kind zijn weg vinden in een studierichting waarin het de meeste ontplooiingskansen heeft.

De naam Onze-Lieve-Vrouw-van-Tuine verwijst naar de beschermheilige van de stad Ieper en naar onze christelijke inspiratie.

Het is een levende scholengemeenschap waarin de jongere centraal staat.

Onderwijs en opvoeding, daar maken wij met een ploeg van ongeveer 600 enthousiaste medewerkers elke dag werk van: uw vertrouwen waard!

Voorzitter
Joos Waelkens